Інстытут літаратуразнаўства імя Янкі Купалы
Савет па абароне дысертацый
Д 01. 42. 04 пры Цэнтры даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі
~


АБ'ЯВЫ АБ АБАРОНЕ ДЫСЕРТАЦЫЙ

Локтевич Екатерина Вячеславовна, соискатель ученой степени кандидата наук, будет защищать диссертацию «Феномен идейно-субъектной пограничности в лирике начала XX века: сущность, генезис, формы текстовой реализации» по специальности
10.01.08 - Теория литературы. Текстология (Филологические науки) 22.05.2019 в 14:00 в совете Д 01.42.04 по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 1, корп. 2
Дата публикации: 17.04.2019
Автореферат диссертации доступен по ссылке:
http://vak.org.by/sites/default/files/2019-04/K_Loktevich_1.pdf

24 красавіка 2019 года на пасяджэнні Прэзідыума Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь было абвешчана рашэнне савета аб прысуджэнні вучонай ступені кандыдата навук Бараноўскаму Аляксандру Аляксандравічу, які абараніў дысертацыю на тэму "СУЧАСНАЯ БЕЛАРУСКАЯ ФІЛАСОФСКАЯ ЛІРЫКА: ПРАБЛЕМАТЫКА, ВОБРАЗНАСЦЬ, СТЫЛЬ". Віншуем даследчыка з паспяховым пераадоленнем няпростага навуковага выпрабавання!
ВІНШУЕМ!
Кандыдацкія дысертацыі
Аб'явы
Объявление о защите
диссертации на сайте ВАК
Объявление о защите
диссертации на сайте ВАК
Объявление о защите
диссертации на сайте ВАК
Барановский Александр Александрович,
соискатель ученой степени кандидата наук, будет защищать диссертацию «Сучасная беларуская філасофская лірыка: праблематыка, вобразнасць, стыль» по специальности 10.01.01 - Белорусская литература (Филологические науки) 30.01.2019 в
14:00 в совете Д 01.42.04. по адресу: 220072, ул. Сурганова, 1, корп. 2, г. Минск
Дата публикации: 26.12.2018
Автореферат диссертации доступен по ссылке:
Объявление о защите
диссертации на сайте ВАК
Бажок Ірына Аляксандраўна, соискатель ученой степени кандидата наук, будет защищать диссертацию «Эсэ ў беларускай
літаратуры: эвалюцыя, сучасныя тэндэнцыі развіцця»
по специальности 10.01.01 -
Белорусская литература (Филологические науки)
19.12.2018 в 14:00 в совете Д 01.42.04. по адресу: 220072, г. Мінск, вул. Сурганава, д. 1, корп. 2
Дата публикации: 16.11.2018
Автореферат диссертации доступен по ссылке:
Объявление о защите
диссертации на сайте ВАК
Хорсун Ірына Аляксандраўна, соискатель ученой степени кандидата наук, будет защищать диссертацию «Санетыстыка Уільяма Шэкспіра і беларускі санет ХХ стагоддзя: спецыфіка перакладаў і
кантэкст»
по специальности 10.01.08 -
Теория литературы. Текстология
(Филологические науки) 13.12.2017 в 14:00 в совете Д 01.42.01 по адресу: 220072, г. Мінск, вул. Сурганава, д. 1, копр. 2,
e-mail: inlinasbel@tut.by;
тэл.: 8017 284-18-85
Дата публикации: 13.11.2017
Автореферат диссертации доступен по ссылке:
Объявление о защите
диссертации на сайте ВАК
Чукічова Надзея Паўлаўна, соискатель ученой степени кандидата наук, будет защищать диссертацию «Апавядальныя архетыпы ў
эвалюцыі сюжэта беларускай літаратуры другой паловы ХVІІІ - пачатку ХХ стагоддзя»

по специальности 10.01.08 - Теория литературы. Текстология (Филологические науки) 12.04.2017
в 14:30 в совете Д 01.42.04. по адресу:
г. Мінск, вул. Сурганава, 1, корп. 2,
Дата публикации: 10.03.2017
Автореферат диссертации доступен по ссылке:
Объявление о защите
диссертации на сайте ВАК
Пасютина Юлия Николаевна, соискатель ученой степени кандидата наук, будет защищать диссертацию
«Персоноцентрическая валентность
романного героя (на материале "Тихого Дона М.Шолохова и "Полесской хроники"
И.Мележа)"
по специальности 10.01.08 -Теория литературы. Текстология
(Филологические науки) 07.12.2016 в 14:30 в совете Д 01.42.04. по адресу: 220072, г. Минск,
ул. Сурганова, д.1, корп. 2, ГНУ "Центр
исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси";
e-mail: inlinasbel@tut.by;
тел.: 284-18-85.
Дата публикации: 04.11.2016
Автореферат диссертации доступен по ссылке:
Объявление о защите
диссертации на сайте ВАК
Корань Вадзім Анатольевіч, соискатель ученой степени кандидата наук, будет защищать диссертацию «Станаўленне і развіццё сатырычнай і гумарыстычнай прозы Беларусі XVII-XVIII стагоддзяў»
по специальности 10.01.01 - Белорусская
литература (Филологические науки) 21.12.2016 в 14:30 в совете Д 01.42.04. по адресу: Дзяржаўная навуковая ўстанова "Цэнтр даследавання беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі"
Дата публикации: 18.11.2016
Автореферат диссертации доступен поссылке:
Объявление о защите
диссертации на сайте ВАК
Бабук Александр Вадимович, соискатель ученой степени кандидата наук, будет защищать диссертацию «Художественная антропология детства в литературе XIX века: методология анализа» по специальности 10.01.08 - Теория литературы. Текстология
(Филологические науки) 21.12.2016 в 12:00 в совете Д 01.42.04. по адресу: 220072, г. Минск, ул. Сурганова, д. 1, корп. 2, ка. 302 Центре исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси
Дата публикации: 18.11.2016
Автореферат диссертации доступен по ссылке:
Архіў аб'яў
u.
Доктарскія дысертацыі
Аб'явы
Объявление о защите
диссертации на сайте ВАК
Мельнікава Анжэла Мікалаеўна, соискатель ученой степени доктора наук, будет защищать диссертацию «Канцэптуалізацыя
нацыянальнага ў беларускай прозе першай трэці ХХ стагоддзя»
по специальности 10.01.01 - Белорусская литература(Филологические науки) 31.01.2018 в 14:00 в совете Д 01.42.04. по адресу: 220072, г. Минск,
ул. Сурганова, д. 1, корп. 2.
Дата публикации: 20.12.2017
Автореферат диссертации доступен по ссылке:
Объявление о защите
диссертации на сайте ВАК
Гарадніцкі Яўген Андрэевіч, соискатель ученой степени доктора наук, будет защищать диссертацию «Мастацкі свет літаратурнага твора як катэгорыя паэтыкі» по специальности 10.01.08 - Теория литературы. Текстология
(Филологические науки) 16.11.2016 в 14:00 в совете Д 01.42.04 по адресу: 220072, г. Мінск, вул. Сурганава, 1, корп. 2; e-mail: inlinasbel@tut.by;
тэл.: 284-18-85
Дата публикации: 07.10.2016
Автореферат диссертации доступен по ссылке:
https://vak.gov.by/sites/default/files/2016-10/d_H...
Объявление о защите
диссертации на сайте ВАК
.
Архіў аб'яў
O.
Тэл.: (8-017)284 07 76
beowulf
.bel@gmail.com

Minsk
Made on
Tilda