Інстытут літаратуразнаўства імя Янкі Купалы
Навукова-тэарэтычны семінар
"Актуальныя праблемы сучаснага літаратуразнаўства"

Аб'явы
12.06.2019 АДБУДЗЕЦЦА ПАСЯДЖЭННЕ НАВУКОВА-ТЭАРЭТЫЧНАГА СЕМІНАРА "АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ БЕЛАРУСКАГА ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА"

ПАРАДАК ДНЯ:
1. АБМЕРКАВАННЕ ДЫСЕРТАЦЫІ РАДКЕВІЧ ВІЯЛЕТЫ ІГАРАЎНЫ "ТЫПАЛОГІЯ І ФУНКЦЫЯНАВАННЕ ІНТЭРТЭКСТУ Ў МАСТАЦКІХ ТВОРАХ УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА, ВАСІЛЯ БЫКАВА І ВІКТАРА КАЗЬКО", ПРАДСТАЎЛЕНАЙ НА САІСКАННЕ ВУЧОНАЙ СТУПЕНІ КАНДЫДАТА ФІЛАЛАГІЧНЫХ НАВУК ПА СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ 10.01.01 – БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА

СКЛАД ЭКСПЕРТНАЙ КАМІСІІ:
СТАРШЫНЯ:
МАНКЕВІЧ А. А.
ЭКСПЕРТЫ:
ДРАЗДОВА З. У.
ШАЛАДОНАЎ І. М.


2. АБМЕРКАВАННЕ ДЫСЕРТАЦЫІ МОТРЭНКА ТАЦЦЯНЫ АЛЯКСАНДРАЎНЫ "СУЧАСНАЯ БЕЛАРУСКАЯ ПАЭЗІЯ: ЗМЕНА ЖАНРАВАЙ ПАРАДЫГМЫ", ПРАДСТАЎЛЕНАЙ НА САІСКАННЕ ВУЧОНАЙ СТУПЕНІ КАНДЫДАТА ФІЛАЛАГІЧНЫХ НАВУК ПА СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ 10.01.01 – БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА

СКЛАД ЭКСПЕРТНАЙ КАМІСІІ:
СТАРШЫНЯ:
ТРАФІМЧЫК А. В.
ЭКСПЕРТЫ:
ВАСІЛЕВІЧ А. А.
МАЦЮХІНА Т. Б.

ПРЫСУТНАСЦЬ ЧЛЕНАЎ НАВУКОВА-ТЭАРЭТЫЧНАГА СЕМІНАРА АБАВЯЗКОВАЯ.
СТАРШЫНЯ СЕМІНАРАСклад навукова-тэарэтычнага семінара
СКЛАД НАВУКОВА-ТЭАРЭТЫЧНАГА СЕМІНАРА "АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ БЕЛАРУСКАГА ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА"

Старшыня семінара:
Гарадніцкі Яўген Андрэевіч, доктар філалагічных навук, дацэнт, намеснік дырэктара па навуковай рабоце

Намеснік старшыні семінара:
Калядка Святлана Уладзіміраўна, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела тэорыі і гісторыі літаратуры

Сакратар семінара:
Драздова Зінаіда Уладзіміраўна, кандыдат філалагічных навук, старшы навуковы супрацоўнік аддзела беларускай літаратуры ХХ і ХХІ стст.

Члены семінара:

Гніламедаў Уладзімір Васільевіч, доктар філалагічных навук, акадэмік, галоўны навуковы супрацоўнік аддзела тэорыі і гісторыі літаратуры

Лаўшук Сцяпан Сцяпанавіч, доктар філалагічных навук, член-карэспандэнт НАН Беларусі, галоўны навуковы супрацоўнік аддзела беларускай літаратуры ХХ і ХХІ стст.

Саверчанка Іван Васільевіч, доктар філалагічных навук, прафесар, дырэктар філіяла "Інстытут літаратуразнаўства імя Янкі Купалы"

Тычына Міхась Аляксандравіч, доктар філалагічных навук, галоўны навуковы супрацоўнік аддзела тэорыі і гісторыі літаратуры

Кісліцына Ганна Мікалаеўна, доктар філалагічных навук, загадчык аддзела тэорыі і гісторыі літаратуры

Бразгуноў Аляксандр Уладзіміравіч, кандыдат філалагічных навук, вядучы навуковы супрацоўнік сектара гісторыі беларускай літаратуры

Вальчук Алена Валер'еўна, кандыдат філалагічных навук, старшы навуковы супрацоўнік аддзела ўзаемасувязей літаратур

Васілевіч Алена Аляксандраўна, кандыдат філалагічных навук, загадчык аддзела выданняў і тэксталогіі

Манкевіч Алена Алёйзаўна, кандыдат філалагічных навук, загадчык аддзела беларускай літаратуры ХХ і ХХІ стст.

Мікуліч Мікалай Уладзіміравіч, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, загадчык аддзела ўзаемасувязей літаратур

Мінскевіч Сяргей Леанідавіч, кандыдат філалагічных навук, старшы навуковы супрацоўнік аддзела ўзаемасувязей літаратур

Трафімчык Анатоль Віктаравіч, кандыдат філалагічных навук, вучоны сакратар філіяла "Інстытут літаратуразнаўства імя Янкі Купалы"

Чарота Уладзімір Іванавіч, кандыдат філалагічных навук, старшы навуковы супрацоўнік аддзела беларускай літаратуры ХХ і ХХІ стст.

Шаладонаў Ігар Міхайлавіч, кандыдат філалагічных навук, старшы навуковы супрацоўнік аддзела беларускай літаратуры ХХ і ХХІ стст.

Шамякіна Алеся Іванаўна, кандыдат філалагічных навук, старшы навуковы супрацоўнік аддзела выданняў і тэксталогіі

Якавенка Наталля Васільеўна, кандыдат філалагічных навук, навуковы супрацоўнік аддзела ўзаемасувязей літаратур
Архіў аб'яў аб правядзенні семінара
ЦЭНТР ДАСЛЕДАВАННЯЎ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ, МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ НАН БЕЛАРУСІ

АБ'ЯВА

20 ЛЮТАГА 2019 Г. (СЕРАДА) У 1400 (ПАКОЙ 302) АДБУДЗЕЦЦА ПАСЯДЖЭННЕ НАВУКОВА-ТЭАРЭТЫЧНАГА СЕМІНАРА "АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ БЕЛАРУСКАГА ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА"

ПАРАДАК ДНЯ:

І. АБМЕРКАВАННЕ ДЫСЕРТАЦЫІ БЕЛАЙ АЛЕНЫ ІВАНАЎНЫ «БЕЛАРУСКАЯ ПРОЗА ПЕРШАЙ ТРЭЦІ ХХ СТ.: СТАНАЎЛЕННЕ СІСТЭМЫ ПЕРСАНАЖАЎ, ТЫПЫ І ЭВАЛЮЦЫЯ МАСТАЦКІХ ХАРАКТАРАЎ», ПРАДСТАЎЛЕНАЙ НА САІСКАННЕ ВУЧОНАЙ СТУПЕНІ ДОКТАРА ФІЛАЛАГІЧНЫХ НАВУК ПА СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ 10.01.01 – БЕЛАРУСКАЯ ЛІІТАРАТУРА.

НАВУКОВЫ КАНСУЛЬТАНТ – ДОКТАР ФІЛАЛАГІЧНЫХ НАВУК, ПРАФЕСАР БЕЛЬСКІ А.І.

ЭКСПЕРТЫ: СІНЬКОВА Л.Д., ДОКТАР ФІЛАЛАГІЧНЫХ НАВУК, ПРАФЕСАР (СТАРШЫНЯ).

ЧЛЕНЫ КАМІСІІ:
ГАРАДНІЦКІ Я.А., ДОКТАР ФІЛАЛАГІЧНЫХ НАВУК, ДАЦЭНТ, НАМЕСНІК ДЫРЭКТАРА ПА НАВУКОВАЙ РАБОЦЕ ІНСТЫТУТА ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ;

КІСЛІЦЫНА Г.М., ДОКТАР ФІЛАЛАГІЧНЫХ НАВУК, ЗАГАДЧЫК АДДЗЕЛА ТЭОРЫІ І ГІСТОРЫІ ЛІТАРАТУРЫ.ЦЭНТР ДАСЛЕДАВАННЯЎ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ, МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ НАН БЕЛАРУСІ

АБ'ЯВА

20 ЛЮТАГА 2019 Г. (СЕРАДА) У 1400 (ПАКОЙ 302)
АДБУДЗЕЦЦА ПАСЯДЖЭННЕ НАВУКОВА-ТЭАРЭТЫЧНАГА СЕМІНАРА "АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ БЕЛАРУСКАГА ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА"

ПАРАДАК ДНЯ:

1. АБМЕРКАВАННЕ ДЫСЕРТАЦЫІ ЛАКЦЕВІЧ КАЦЯРЫНЫ ВЯЧАСЛАВАЎНЫ «ФЕНОМЕН ИДЕЙНО-СУБЪЕКТНОЙ ПОГРАНИЧНОСТИ В ЛИРИКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СУЩНОСТЬ, ГЕНЕЗИС, ФОРМЫ ТЕКСТОВОЙ РЕАЛИЗАЦИИ», ПРАДСТАЎЛЕНАЙ НА САІСКАННЕ ВУЧОНАЙ СТУПЕНІ КАНДЫДАТА ФІЛАЛАГІЧНЫХ НАВУК ПА СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ: 10.01.08 – ТЭОРЫЯ ЛІТАРАТУРЫ. ТЭКСТАЛОГІЯ.

НАВУКОВЫ КІРАЎНІК
КАНДЫДАТ ФІЛАЛАГІЧНЫХ НАВУК, ДАЦЭНТ ЯНІЦКАЯ С.С.

ЭКСПЕРТЫ:
КІСЛІЦЫНА Г.М., ДОКТАР ФІЛАЛАГІЧНЫХ НАВУК, ЗАГАДЧЫК АДДЗЕЛА ТЭОРЫІ І ГІСТОРЫІ ЛІТАРАТУРЫ (СТАРШЫНЯ).

ЧЛЕНЫ КАМІСІІ:
МАНКЕВІЧ А.А., КАНДЫДАТ ФІЛАЛАГІЧНЫХ НАВУК,ЗАГАДЧЫК АДДЗЕЛА БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ ХХ – ХХІ СТСТ.;

ВАЛЬЧУК А.В., КАНДЫДАТ ФІЛАЛАГІЧНЫХ НАВУК, СТАРШЫ НАВУКОВЫ СУПРАЦОЎНІК АДДЗЕЛА ЎЗАЕМАСУВЯЗЕЙ ЛІТАРАТУР.

ЦЭНТР ДАСЛЕДАВАННЯЎ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ, МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ НАН БЕЛАРУСІ

АБ'ЯВА

24 КАСТРЫЧНІКА 2018 ГОДА (СЕРАДА) У 14.30 (П. 302)АДБУДЗЕЦЦА ПАСЯДЖЭННЕ НАВУКОВА-ТЭАРЭТЫЧНАГА СЕМІНАРА "АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ БЕЛАРУСКАГА ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА"

ПАРАДАК ДНЯ:

1. АБМЕРКАВАННЕ ДЫСЕРТАЦЫІ БАРАНОЎСКАГА АЛЯКСАНДРА АЛЯКСАНДРАВІЧА "СУЧАСНАЯ БЕЛАРУСКАЯ ФІЛАСОФСКАЯ ЛІРЫКА: ПРАБЛЕМАТЫКА, ВОБРАЗНАСЦЬ, СТЫЛЬ", ПРАДСТАЎЛЕНАЙ НА САІСКАННЕ ВУЧОНАЙ СТУПЕНІ КАНДЫДАТА ФІЛАЛАГІЧНЫХ НАВУК ПА СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ: 10.01.01 – БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА.

НАВУКОВЫ КІРАЎНІК – АКАДЭМІК НАН БЕЛАРУСІ, ДОКТАР ФІЛАЛАГІЧНЫХ НАВУК ГНІЛАМЁДАЎ УЛАДЗІМІР ВАСІЛЬЕВІЧ.

ЭКСПЕРТЫ: ЯКАВЕНКА Н.В., НАВУКОВЫ СУПРАЦОЎНІК АДДЗЕЛА ЎЗАЕМАСУВЯЗІ ЛІТАРАТУР, КАНДЫДАТ ФІЛАЛАГІЧНЫХ НАВУК (СТАРШЫНЯ).

ЧЛЕНЫ КАМІСІІ:
БРАЗГУНОЎ А.У., ВЯДУЧЫ НАВУКОВЫ СУПРАЦОЎНІК АДДЗЕЛА ТЭОРЫІ І ГІСТОРЫІ ЛІТАРАТУРЫ, КАНДЫДАТ ФІЛАЛАГІЧНЫХ НАВУК;

МІНСКЕВІЧ С.Л., СТАРШЫ НАВУКОВЫ СУПРАЦОЎНІК АДДЗЕЛА ЎЗАЕМАСУВЯЗІ ЛІТАРАТУР, КАНДЫДАТ ФІЛАЛАГІЧНЫХ НАВУК.

ЦЭНТР ДАСЛЕДАВАННЯЎ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ, МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ НАН БЕЛАРУСІ

АБ'ЯВА

29 МАЯ 2018 Г. (АЎТОРАК) У 1430 (ПАКОЙ 302) АДБУДЗЕЦЦАПАСЯДЖЭННЕ НАВУКОВА-ТЭАРЭТЫЧНАГА СЕМІНАРА "АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ БЕЛАРУСКАГА ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА"

ПАРАДАК ДНЯ:

1. АБМЕРКАВАННЕ ДЫСЕРТАЦЫІ ЛЕПІШАВАЙ АЛЕНЫ МІХАЙЛАЎНЫ «ПЬЕСЫ ЕЛЕНЫ ПОПОВОЙ В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ ХХ – НАЧАЛА ХХІ ВВ. (ГЕРОЙ, КОНФЛИКТ, ХРОНОТОП)», ПРАДСТАЎЛЕНАЙ НА САІСКАННЕ ВУЧОНАЙ СТУПЕНІ КАНДЫДАТА ФІЛАЛАГІЧНЫХ НАВУК ПА СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ: 10.01.02 – РУСКАЯ ЛІТАРАТУРА, 10.01.01 – БЕЛАРУСКАЯ ЛІІТАРАТУРА.

2. ЗАЦВЯРДЖЭННЕ ЭКСПЕРТНАГА ЗАКЛЮЧЭННЯ АФІЦЫЙНАЙ АПАНІРУЮЧАЙ АРГАНІЗАЦЫІ.
ЦЭНТР ДАСЛЕДАВАННЯЎ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ, МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ НАН БЕЛАРУСІ

АБ'ЯВА

23 МАЯ 2018 Г. (СЕРАДА) У 1430 (ПАКОЙ 302)
АДБУДЗЕЦЦА ПАСЯДЖЭННЕ НАВУКОВА-ТЭАРЭТЫЧНАГА СЕМІНАРА "АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ БЕЛАРУСКАГА ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА"

ПАРАДАК ДНЯ:

І. АБМЕРКАВАННЕ ДЫСЕРТАЦЫІ БАЖОК ІРЫНЫ АЛЯКСАНДРАЎНЫ «ЭСЭ Ў БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ: ЖАНРАВАЯ ДЭФІНІЦЫЯ, ГЕНЕЗІС, ЭВАЛЮЦЫЯ, СУЧАСНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ РАЗВІЦЦЯ», ПРАДСТАЎЛЕНАЙ НА САІСКАННЕ ВУЧОНАЙ СТУПЕНІ КАНДЫДАТА ФІЛАЛАГІЧНЫХ НАВУК ПА СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ 10.01.01 – БЕЛАРУСКАЯ ЛІІТАРАТУРА.

НАВУКОВЫ КІРАЎНІК –
ДОКТАР ФІЛАЛАГІЧНЫХ НАВУК ШТЭЙНЕР ІВАН ФЁДАРАВІЧ.

ЭКСПЕРТЫ:
Г.М. КІСЛІЦЫНА, ЗАГАДЧЫК АДДЗЕЛА ТЭОРЫІ І ГІСТОРЫІ ЛІТАРАТУРЫ, ДОКТАР ФІЛАЛАГІЧНЫХ НАВУК (СТАРШЫНЯ).

ЧЛЕНЫ КАМІСІІ:
ДРАЗДОВА З.У., СТАРШЫ НАВУКОВЫ СУПРАЦОЎНІК АДДЗЕЛА БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ ХХ І ХХІ СТСТ., КАНДЫДАТ ФІЛАЛАГІЧНЫХ НАВУК;

МАЦЮХІНАТ.Б., НАВУКОВЫ СУПРАЦОЎНІК АДДЗЕЛА ТЭОРЫІ І ГІСТОРЫІ ЛІТАРАТУРЫ, КАНДЫДАТ ФІЛАЛАГІЧНЫХ НАВУК.

ІІ.
1.АБМЕРКАВАННЕ ДЫСЕРТАЦЫІ ЛЕПІШАВАЙ АЛЕНЫ МІХАЙЛАЎНЫ «ПЬЕСЫ ЕЛЕНЫ ПОПОВОЙ В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ ХХ – НАЧАЛА ХХІ ВВ. (ГЕРОЙ, КОНФЛИКТ, ХРОНОТОП)», ПРАДСТАЎЛЕНАЙ ДА АБАРОНЫ ВУЧОНАЙ СТУПЕНІ КАНДЫДАТА ФІЛАЛАГІЧНЫХ НАВУК ПА СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ:10.01.02 – РУСКАЯ ЛІТАРАТУРА, 10.01.01 – БЕЛАРУСКАЯ ЛІІТАРАТУРА.

2. ЗАЦВЯРДЖЭННЕ ЭКСПЕРТНАГА ЗАКЛЮЧЭННЯ АФІЦЫЙНАЙ АПАНІРУЮЧАЙ АРГАНІЗАЦЫІ.


ЦЭНТР ДАСЛЕДАВАННЯЎ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ, МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ НАН БЕЛАРУСІ

АБ'ЯВА

11 МАЯ 2018 Г. (ПЯТНІЦА) У 1400 (ПАКОЙ 302) АДБУДЗЕЦЦА ПАСЯДЖЭННЕ НАВУКОВА-ТЭАРЭТЫЧНАГА СЕМІНАРА "АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ БЕЛАРУСКАГА ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА"

ПАРАДАК ДНЯ:

1. АБМЕРКАВАННЕ ДЫСЕРТАЦЫІ ВЕРЫНАЙ УЛЬЯНЫ ЮР'ЕЎНЫ «ОБНОВЛЕНИЕ ЖАНРОВОЙ СИСТЕМЫ РУССКОЙ ПОЭЗИИ РУБЕЖА ХХ – ХХІ ВВ.», ПРАДСТАЎЛЕНАЙ НА САІСКАННЕ ВУЧОНАЙ СТУПЕНІ ДОКТАРА ФІЛАЛАГІЧНЫХ НАВУК ПА СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯХ: 10.01.02 – РУСКАЯ ЛІТАРАТУРА, 10.01.08 –ТЭОРЫЯ ЛІІТАРАТУРЫ. ТЭКСТАЛОГІЯ.

2. ЗАЦВЯРДЖЭННЕ ЭКСПЕРТНАГА ЗАКЛЮЧЭННЯ АФІЦЫЙНАЙ АПАНІРУЮЧАЙ АРГАНІЗАЦЫІ.


Архіў
ЦЭНТР ДАСЛЕДАВАННЯЎ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ, МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ НАН БЕЛАРУСІ

АБ'ЯВА

20 СНЕЖНЯ 2017 Г. (СЕРАДА) У 1400 (ПАКОЙ 708) АДБУДЗЕЦЦА ПАСЯДЖЭННЕ НАВУКОВА-ТЭАРЭТЫЧНАГА СЕМІНАРА "АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ БЕЛАРУСКАГА ЛІТАРУТАРАЗНАЎСТВА"

ПАРАДАК ДНЯ:

АБМЕРКАВАННЕ ДЫСЕРТАЦЫІ СЕВЯРЫНАВАЙ ВОЛЬГІ ЛЕАНІДАЎНЫ «ОБРАЗЫ ИЗМЕНЕННЫХ СОСТОЯНИЙ СОЗНАНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ «ВОЕННОЙ ПРОЗЫ», ПРАДСТАЎЛЕНАЙ НА САІСКАННЕ ВУЧОНАЙ СТУПЕНІ КАНДЫДАТА ФІЛАЛАГІЧНЫХ НАВУК ПА СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ 10.01.08 – ТЭОРЫЯ ЛІІТАРАТУРЫ. ТЭКСТАЛОГІЯ.

НАВУКОВЫ КІРАЎНІК – КАНДЫДАТ ФІЛАЛАГІЧНЫХ НАВУК АФАНАСЬЕЎ ІВАН МІКАЛАЕВІЧ.

ЭКСПЕРТЫ: ТЫЧЫНА М.А., ГАЛОЎНЫ НАВУКОВЫ СУПРАЦОЎНІК АДДЗЕЛА ТЭОРЫІ І ГІСТОРЫІ ЛІТАРАТУРЫ, ДОКТАР ФІЛАЛАГІЧНЫХ НАВУК (СТАРШЫНЯ).

ЧЛЕНЫ КАМІСІІ:
КАЛЯДКА С.У., СТАРШЫ НАВУКОВЫ СУПРАЦОЎНІК АДДЗЕЛА ТЭОРЫІ І ГІСТОРЫІ ЛІТАРАТУРЫ, КАНДЫДАТ ФІЛАЛАГІЧНЫХ НАВУК, ДАЦЭНТ;

ДРАЗДОВА З.У., СТАРШЫ НАВУКОВЫ СУПРАЦОЎНІК АДДЗЕЛА БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ ХХ І ХХІ СТСТ, КАНДЫДАТ ФІЛАЛАГІЧНЫХ НАВУК.


Архіў
O.
Архіў
O.
Made on
Tilda