Інстытут літаратуразнаўства імя Янкі Купалы
Часнакова Кацярына Вячаславаўна

Аспірант

Навуковая ступень, навуковае званне няма

Дата паступлення ў аспірантуру і дата завяршэння навучання 01.11.2016 – 31.10.2019

Форма навучання дзённая

Тэма кандыдацкай дысертацыі "Архетыпы ў беларускай і італьянскай літаратуры другой паловы XX стагоддзя: тыпалогія і рэцэпцыя"

Шыфр спецыяльнасці 10.01.08 - тэорыя літаратуры. Тэксталогія

Аддзел, да якога прымацаваны Аддзел тэорыі і гісторыі літаратуры

Навуковы кіраўнік
Гарадніцкі Яўген Андрэевіч

Арганізацыя-заказчык НАН Беларусі, ДНУ "Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН", Філіял "Інстытут літаратуразнаўства імя Я. Купалы"

Сфера навуковых інтарэсаў: італьянская мова і беларуская, руская, замежная літаратура, псіхалогія.

Публікацыі:

1. Чеснокова, Е.В. Способы адаптации литературного текста к произведению кинематографического искусства (на материале работ Стефано Бенни «Бар "Спорт"» и Массимо Мартелли «Бар "Спорт"») / Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Беларуска -італьянскае культурнае ўзаемадзеянне і праблема захавання нацвянальнай ідэнтычнасці: гістарычны вопыт і сучасныя праблемы». Мінск: выдва АН РБ,2016. – С. 273-284.

2. Чеснокова, Е. В. Вобраз дзіцяці ў літаратуры // Сборник научных статей, по материалам Международной конференции «Карповские научные чтения». Вып. 11: в 2 ч. / РИВШ – Минск, 2017. – С. 293-296.

3. Чеснокова, Е.В. Даследаванні паняцця архетып у замежным і айчынным літаратуразнаўстве / Е.В. Чеснокова // Мова i лiтаратура ý XXI стагоддзi: актуальныя аспекты даследвання: матэрыялы V Рэспублiканскай навукова-практычнай канферэнцыi маладых навукоýцаý. 17 сакавiка 2017 г., Мiнск, БДУ, фiлалагiчны факультэт (в печати).

4. Часнакова, К. В. Пераклад верша Янкі Купалы "А хто там ідзе?" на італьянскую мову / К. В. Часнакова // Гісторыя беларускай літаратуры : стан і перспектывы даследавання (да 135-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа) : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 15–16 лістапада 2017 г.) / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2017. – 400 с. С. 164-167

5. Чеснокова, Е. В. Архетипы в литературе. Концепция Роберта Мура // Сборник научных статей кафедры раманскага мовазнаўства "Раманістыка 2018" (філалагічны факультэт БДУ). – Минск, 2018. – С. 194-201.

6. Чеснокова, Е. В. Проблематика романа Себастьяно Вассалли «Химера» / Е. В. Чеснокова // Роль культурного наследия современных этнополитических, этнообразовательных, этноконфессиональных процессов [Электронный ресурс]: материалы Всероссийской с международным участием науч.-практ. интернет-конф., 26 – 30 лістапада 2018 г. – Режим доступа: http://ece.mordgpi.ru/?paged=5.


Made on
Tilda