Інстытут літаратуразнаўства імя Янкі Купалы
Міхнюк Таццяна Вячаславаўна

Аспірант;

01.11.2018-31.10.2021;

Дзённая форма навучання;

Тэма даследавання: "Вёска ў беларускай прозе другой паловы ХХ стагоддзя: аксіялагічная праблематыка і мастацкі рэалізм".

10.01.01 – беларуская літаратура;

Аддзел беларускай літаратуры ХХ і ХХІ стагоддзяў;

Навуковы кіраўнік – Якавенка Наталля Васільеўна.

Сфера навуковых інтарэсаў: беларуская літаратура ХХ-ХХІ стагоддзяў, тэорыя літаратуры, філасофія;

Публікацыі:

1. Міхнюк, Т.В. «Праблема зямлі ў творах Якуба Коласа «Новая зямля» і Івана Мележа «Палеская хроніка» /Т.В. Міхнюк // Беларуская мова, літаратура, культура і свет: праблемы рэпрэзінтацыі : мат. Міжн. навукова-практ. канф., Мінск, МГЛУ, 3 лістапада 2016.–С.72-75.

2. Міхнюк, Т.В. «Асаблівасці тэксталогіі ў «Палескай хроніы» Івана Мележа. Гісторыя напісання раманаў» /Т.В. Міхнюк // Сучасная беларуская тэксталогія: актуальныя праблемы і перспектывы развіцця : мат. Рэсп. навукова-практ. канф., Мінск, НАНБ 22–23 лістапада 2016.– С.144-148.

3. Міхнюк, Т.В. «Роля пейзажу ў «Палескай хроніцы» Івана Мележа»/ Т.В. Міхнюк // Филологическое образование в ХХІ веке: язык, литература, методика, межкультурные коммуникации : мат. Межд-практ. конф., Минск, БГПУ, 18 апреля 2017. – С. 225-228.

Made on
Tilda